swieczka kondolencje

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Krystyny Konarskiej – Grochal

Wieloletniego zasłużonego pracownika Narodowego Centrum Onkologii

Kierownika Zakładu Chemii Klinicznej.

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy NIO PIB