Szanowni Państwo,

Informujemy, że niestety mamy potwierdzony jeden przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Radioterapii (Stanów Lekkich) w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Oddział został odseparowany od pozostałej części szpitala. Przeprowadzane są procedury przewidziane na wypadek takiej sytuacji. Jest stworzona lista osób bliskiego kontaktu i te osoby będą poddane kwarantannie i testom. Zakażoną osobą z pozytywnym testem jest jeden pacjent.

Personel Narodowego Instytutu Onkologii stosuje środki ochrony osobistej w kontaktach z pacjentami, będzie on podobnie jak pozostali pacjenci niezwłocznie poddany testom na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Praca na pozostałych oddziałach NIO-PIB jest kontynuowana z zachowaniem obowiązujących procedur i wzmożonej ochrony.

Pragniemy przypomnieć, iż wczoraj wznowił pracę oddział Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej, gdzie nie wykryto poza jednym przypadkiem więcej osób zakażonych. Personel Oddziału Nowotworów Układu Moczowego gdzie stwierdzono w środę zakażenie u pacjenta koronawirusem, został przebadany i wszystkie testy mają wynik NEGATYWNY. Będziemy w kolejnych dniach informowali o sytuacji. (więcej)

Narodowy Instytut Onkologii jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, informując o sytuacji.

W zakresie procedur bezpośrednio współpracujemy z Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

 

Ważne informacje dla pacjentów (więcej)