Czy i kiedy geny mogą się stać przyczyną powstawania raka. O faktach, a nie mitach mówią nasi specjaliści.
Mutacje genetyczne, czyli zmiany w sekwencji DNA mogą stać się przyczyną raka. Mutacje w genach supresorowych BRCA 1 i BRCA 2 powodują upośledzenie procesów naprawczych DNA, a co za tym idzie zwiększają ryzyko zachorowania na przykład na raka jajnika. Rozwój nowotworów zależy również od zaburzeń mechanizmów regulacyjnych m.in, na poziomie lncRNA – mówi prof. Magdalena Chechlińska z Centrum Onkologii w Warszawie.
Cała rozmowa z prof. Magdaleną Chechlińską i dr Łukaszem Szafronem z Centrum Onkologii w Warszawie na Menedżer Zdrowia: