PKN ORLEN przeznaczy 10 mln złotych na program zdrowotny skierowany do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. W ciągu 6 lat środki zostaną przeznaczone na m.in. monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób. Program będzie realizowany na podstawie podpisanej przez PKN ORLEN umowy z Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie przy współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w obecności prof. Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia. Pierwsza transza w wysokości 1 mln złotych zostanie wypłacona jeszcze w tym roku, w momencie startu programu.

Poprawa opieki onkologicznej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia, który realizujemy m.in. poprzez wdrażanie nowoczesnych terapii, szybszy dostęp do diagnostyki oraz utworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, dzięki której wszyscy pacjenci chorzy na raka – bez względu na miejsce ich zamieszkania – będą mieli zapewniony ten sam standard opieki.
Program, który będzie realizowany na mocy podpisanej dziś umowy jest znakomitym uzupełnieniem tych działań. Ta inicjatywa nie tylko przewiduje szereg bardzo ważnych badań profilaktycznych, ale także zapewni współpracę i dostęp lekarzy z Płocka i powiatu płockiego do najlepszych specjalistów z zakresu onkologii i chorób płuc tu na miejscu, w Płocku. Co zapewni pacjentom tego regionu najwyższy standard opieki medycznej – powiedział prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. – Mam też nadzieję, że będzie to początek stałej obecności Centrum Onkologii w Płocku. Pan prof. Jan Walewski wystąpił z inicjatywą współpracy pomiędzy Centrum Onkologii Instytutem a Szpitalem Wojewódzkim w zakresie kompleksowego leczenia nowotworów, m.in. utworzenia radioterapii. Myślę, że jest to inicjatywa, którą warto rozważyć wspólnie z władzami samorządowymi. – dodał.

PKN ORLEN jako odpowiedzialny i dobry sąsiad zdecydował się na wdrożenie pionierskiego w skali kraju programu zdrowotnego dla Płocka i powiatu płockiego. Uzyskał on honorowy patronat Ministra Zdrowia.

– Prowadząc działalność produkcyjną na dużą skalę nie możemy udawać, że działamy w próżni. Jesteśmy odpowiedzialni za społeczności lokalne i wsłuchujemy się w ich potrzeby.
Wdrażamy konkretne rozwiązania. Nie chcemy pozostawać w fazie deklaracji, dlatego dziś podpisaliśmy umowę na realizację programu, który ułatwi mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego profilaktykę i leczenie. Zaczynamy już w tym roku. Mówimy o 10 milionach złotych w perspektywie 6 lat – to oznacza ponad 20 tysięcy specjalistycznych konsultacji i porad dla pacjentów,  dodatkowe placówki do badań płuc czy szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.Do projektu podchodzimy kompleksowo i długofalowo. Dlatego obok ułatwienia dostępu do leczenia, w programie są działania edukacyjne w zakresie profilaktyki. Wspólnie z partnerami chcemy ustalić główne przyczyny chorób płuc i nowotworów wśród mieszkańców Płocka oraz powiatu płockiego. Wtedy będziemy mogli wdrożyć konkretne programy edukacyjne motywujące mieszkańców do wprowadzenia zmian w stylu życia. W ten sposób w długiej perspektywie znacząco zmniejszymy ryzyko zachorowania na nowotwory – dodał.

Za przekazane przez PKN ORLEN środki finansowe powstanie m.in. system teleinformatyczny do infolinii oraz telekonsultacji i e-konsultacji oraz specjalistyczne placówki spirometryczne w regionie. Uruchomiona zostanie sieć konsultacji z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia ekspertów.

Zorganizowane zostaną również dodatkowe szkolenia personelu medycznego w celu szybszego rozpoznawania ewentualnych przypadków zachorowań na nowotwory. Powstaną też programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, zakładów pracy oraz personelu medycznego.  Dla każdej z grup program będzie opracowywany indywidualnie z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu.

– Obecnie system opieki nad chorymi na nowotwory przechodzi głębokie zmiany. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w założeniach tworzonej Krajowej Sieci Onkologicznej ma być ośrodkiem koordynującym proces diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory w skali kraju, ale także dla województwa mazowieckiego. Przygotowujemy się do tego zadania, a dzięki inicjatywie PKN ORLEN już dziś mieszkańcy powiatu płockiego otrzymają łatwiejszy dostęp do profilaktyki i wytyczone ścieżki dotarcia do odpowiednich specjalistów – powiedział prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu. – Wdrażany model rozwoju onkologii zakłada centralizację diagnostyki i chirurgii onkologicznej. Chodzi o to, by pacjent miał wdrożone właściwe leczenie skonsultowane w ośrodku, który ma doświadczenie i odpowiednich specjalistów. Ustalony plan leczenia kompleksowego powinien być już realizowany jak najbliżej jego miejsca zamieszkania by to było jak najmniej uciążliwe dla samego pacjenta. I taki cel przyświeca temu programowi – dodał.

Zgodnie z podpisaną umową, program zdrowotny ma spojrzeć na system dostępu do profilaktyki i diagnostyki z perspektywy pacjenta, zwiększyć dostępność do świadczeń profilaktycznych i diagnostyki.

– Istotnym celem projektu jest wypracowanie takich ścieżek postępowania na terenie powiatu płockiego, by pacjent z najmniejszym podejrzeniem choroby nowotworowej miał szansę być zdiagnozowany na jak najwcześniejszym jej etapie, co diametralnie poprawia rokowania i daje szansę nie tylko na przedłużenie życia, ale całkowite wyleczenie – powiedziała dr Beata Jagielska, Zastępca Dyrektora COI ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych. – Nie można tez zapominać o tak ważnym aspekcie profilaktyki jakim są działania edukacyjne na rzecz promocji zdrowego trybu życia nie tylko dorosłych ale też tych najmłodszych – przedszkolaków. Dziś, my onkolodzy mówimy, że rak to coraz częściej choroba przewlekła, ale żebyśmy my dostali szansę na wyleczenie pacjenta, a pacjent żeby miał szansę na dalsze zdrowie życie musi być odpowiednio wcześnie wykryty – dodała.