W imieniu dyrekcji oraz redakcji naukowej zapraszamy na seminarium integracyjne klinik i zakładów naukowych Instytutu w czwartek 23.05.2019 o godz. 13.00 w Auli im. Prof. T. Koszarowskiego.

Program seminarium:

  1. Wprowadzenie i omówienie idei cyklicznych spotkań integracyjnych. Dr n med. J. Meder
  2. Podsumowanie działalności naukowej w COI w latach 2017 –  2018      – wnioski i wytyczne na przyszłość w kontekście nowych wymagań instytucji centralnych. Prof. J. Ostrowski

 

NASTĘPNE SEMINARIA PLANOWANE W ROKU 2019 (czwartki):

13 czerwca. Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej – projekty badawcze – współpraca z klinikami COI i podmiotami zewnętrznymi – propozycje wykorzystania potencjalnych możliwości współpracy przekładających się na praktykę kliniczną. J. Siedlecki + wybrani przedstawiciele Zakładu i Klinik współpracujących

19 września. Kontrolowane badania kliniczne realizowane aktualnie w COI. Badania komercyjne vs. granty pozyskane na badania niekomercyjne. Wytyczne dla klinik i zakładów naukowych. J. Walewski, J. Ostrowski, P. Rutkowki, I. Ługowska

17 października. Zakład Genetyki – ważniejsze i znaczące projekty badawcze – możliwości rozszerzenia współpracy z Klinikami. J. Ostrowski + wybrani przedstawiciele Zakładu i Klinik współpracujących

21 listopada. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Krajowy Rejestr Nowotworów – prowadzona działalność i propozycje współpracy dla Klinik i Zakładów. J. Didkowska + wybrani współpracownicy

19 grudnia. Narodowa Strategia Onkologiczna, Narodowy Instytut Onkologii, Krajowa Rada Onkologii, Krajowa Sieć Onkologiczna: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w kontekście nowej Ustawy Sejmu RP i doświadczeń z pilotażu MZ. S. Gadomski, J. Walewski, P. Czauderna, M. Krzakowski, A. Maciejczyk

Forum Dialogu Onkologicznego: współudział w tworzeniu strategii onkologicznej .

A.Maciejczyk, J. Meder + wskazani przedstawiciele Forum

14.00 – Spotkanie Opłatkowe COI