W Ośrodku Centrum Onkologii w Warszawie uroczyście otwarto Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego. Centrum to działa od lat lecząc najmłodszych pacjentów chorujących na nowotwory. Dzięki zrozumieniu powagi problemu przez kierownictwo i pracowników Ministerstwa Zdrowia, którzy przyznali COI dotację celową na modernizację zakładu radioterapii w wysokości prawie 9,5 miliona złotych oraz pozyskaniu środków europejskich w wysokości prawie 37,5 miliona złotych radioterapia również ta dziecięca wspięła się na poziom reprezentujący najwyższe światowe standardy. Łącznie inwestycja wyniosła: 46 709 481,85 złotych. Cały projekt obejmował zakup czterech akceleratorów wraz z remontem pomieszczeń. Dzięki tym decyzjom najmniejsi pacjenci dostali swoją szansę nie tylko na życie, ale wręcz spełnianie swoich marzeń. I o tym mówi bardzo otwarcie 14-letnia Marta we wzruszającym wystąpieniu, które zamieszczamy poniżej. W przeświadczeniu osób uczestniczących w tej uroczystości to była jedna z najlepszych inwestycji jakie nasze państwo mogło dokonać.
Pieniądze zainwestowane przez Ministerstwo Zdrowia w synergii ze środkami z UE pozwoliły wyremontować i wyposażyć ośrodek w cztery nowoczesne akceleratory w tym dwa do precyzyjnego napromieniania, co jest szczególnie ważne w terapii najmłodszych pacjentów. Chodzi o to, by stosować techniki umożliwiające nie tylko skuteczne eliminowanie komórek nowotworowych, ale również maksymalnie chronić zdrowe tkanki, by skutki uboczne terapii były jak najmniejsze i nie wpływały na dalsze życie i rozwój dziecka.
Co roku z radioterapii będzie korzystać od 120 do 150 małych pacjentów chorych na raka z całej Polski.
Leczenie nowotworów „nie jest lekkie” o czym mówi nasz gość specjalny 14 letnia Marta, która zachorowała na nowotwór w wieku 9 lat. Mieliśmy zaszczyt wysłuchać jej osobistego wyznania i zgodziła się podzielić nim z nami wszystkimi publicznie.
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości. Przedstawiciele władz państwowych. Ministerstwo Zdrowia reprezentowała Pani Dyrektor Joanny Adasik z Departamentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych, obecni byli przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Pan Grzegorz Błażewicz. Przedstawicieli władz samorządowych reprezentowała burmistrz dzielnicy Warszawa Ochota Katarzyna Łęgiewicz. Zaszczycił nas biskup Rafał Markowski oraz wielu znamienitych przedstawicieli środowiska medycznego, naukowego i pracownicy tej placówki bez których wkładu pracy i zaangażowania nie byłoby to miejsce tak wyjątkowe na mapie polskiej onkologii.
Władze COI reprezentował zastępca Dyrektora prof. Andrzej Kawecki, dr Dorota Kiprian naczelny radioterapeuta Instytutu, oraz prof. Lucjan Wyrwicz gospodarz tego miejsca.
Po oficjalnej uroczystości w sali historycznej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie odnowionych pomieszczeń przystosowanych specjalnie na potrzeby leczenia dzieci oraz zaprezentowano zakupione urządzenia. Jesteśmy dumni, że dzięki dobrej woli i dobremu sercu tak wielu osób oraz zaangażowaniu i pracy pracowników tego ośrodka możemy pomagać dzieciom.
O projekcie modernizacji całej radioterapii opowiada dr Dorota Kiprian
O szczególnej formie radioterapii tej dziecięcej opowiada personel naszej placówki