Aż 4 spośród 15 najbardziej wpływowych polskich onkologów związanych jest z naszym Centrum Onkologii. W czołówce uplasowała się prof. Jolanta Lissowska, ale znajdziemy tu również prof. Jana Walewskiego, prof. Piotra Rutkowskiego i prof. Macieja Krzakowskiego.

Drużynowo jesteśmy najlepsi! Na 208.276 cytowań – 55.293 (26 procent) to słowa lekarzy naszego zespołu.

Ranking opracował Dział Naukowy Wydawnictwa Termedia i „Menedżera Zdrowia” na podstawie danych z Web of Science Core Collection, czyli bazy tworzonej przez Clarivate, która indeksuje kilkanaście tysięcy czasopism, monografii oraz materiałów konferencyjnych. Składa się on z trzech zestawień: pod względem cytowań, indeksu Hirscha i Top Papers.

Ogólna liczba cytowań to całościowy dorobek danego badacza i jakość tego dorobku, wyrażona liczbą cytowań.

Indeks Hirscha (IH) jest parametrem jakościowym i oznacza liczbę często cytowanych prac naukowych. Im większy IH, tym większa liczba takich prac, np. IH = 50 oznacza, że dany badacz ma 50 prac cytowanych co najmniej 50 razy.

Parametrem jakościowym jest liczba Top Papers, która z jednej strony odzwierciedla najbardziej cytowane prace z danej dziedziny z ostatnich lat, ale z drugiej pokazuje wpływ prac nowych, dopiero opublikowanych.