„Doposażenie zakładów radioterapii – zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 5 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji: 9 326 490 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 8 500 000 zł

Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych.