„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 26 września 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 359 083,48 zł

 

Celem zadania jest unowocześnienie aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia nowotworów pęcherza moczowego oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń w klinikach i oddziałach prowadzących leczenie.