Zawiadamiam niniejszym, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. (Dz.U.2019 poz.2153) w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, od dnia 1 stycznia 2020 r. Centrum  Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada status państwowego instytutu badawczego i używa nazwy:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

 – Państwowy Instytut Badawczy

Adres Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego brzmi:

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

 – Państwowy Instytut Badawczy

W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dokonanie aktualizacji danych w swoich bazach informatycznych, rejestrach lub ewidencjach.

Dotychczasowe adresy mailowe nie ulegają zmianie.

Szczegółowy wykaz numerów telefonów dostępny jest na stronie internetowej www.coi.pl.