Władze Uniwersytetu w Leeds (Wielka Brytania) oraz Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie podpisały porozumienie o wspólnych działaniach dla wzajemnych korzyści w duchu akademickiej współpracy i przyjaźni.

Podpisane memorandum określa zakres wspólnych działań na polu współpracy akademickiej oraz badań naukowych:

  • rozwój współpracy w projektach badawczych
  • wspólne działania akademickie, takie jak kursy, konferencje, szkolenia, seminaria, sympozja, wykłady
  • wymiana kadry naukowej i dydaktycznej
  • praktyki i wymiana studencka
  • wymiana publikacji i innych materiałów we wspólnym interesie.

W porozumieniu jest również mowa o wymianie absolwentów.  Troje doktorantów  NIO PIB  rocznie ma spędzić na praktykach w Leeds 3 miesiące. Z kolei my będziemy gościć absolwentów Leeds u nas, na podobnych zasadach.

Każdy z ośrodków współpracujących sam finansuje własne działania.

Porozumienie podpisali: ze strony Uniwersytetu w Leeds Roger Fair oraz dyrektor NIO PIB Jan Walewski.

 

źródło zdjęcia: wikipedia