Stacja Łóżek w Dziale Higieny Szpitalnej rozpoczęła pracę w dniu 1 grudnia 1994 roku. Przez wszystkie lata aż do 2019 r. praca opierała się na 2 komorach typu AKD – 4 z 1992 roku produkcji Spoina Lublin.

Początkowo działalność Stacji polegała na dezynfekcji komorowej materacy, poduszek i kocy, myciu łóżek oraz myciu i dezynfekcji kubów na odpady, kubłów i wózków pralni, pojemników w których są rozwożone leki z apteki szpitalnej na oddziały. W kolejnych latach – na wniosek pracowników – rozszerzono działalność Stacji o przeglądy oraz bieżące naprawy łóżek szpitalnych.

Po ukończeniu specjalistycznych szkoleń oraz uzyskaniu stosownych uprawnień przez pracowników rozpoczęto prace w zakresie deratyzacji oraz dezynsekcji. Pracownicy wykonują te zabiegi do dziś w ramach podstawowego zatrudnienia. Zabiegi te są prowadzone na „telefon” – bez zbędnego oczekiwania na przyjazd specjalistycznej ekipy. Pozwala to na oszczędności finansowe, gdyż Instytut kupuje tylko specjalistyczne środki.

Kolejnym pomysłem załogi było świadczenie usług podmiotom zewnętrznym. Wykonywano dezynfekcję komorową materacy, koców i poduszek dla oddziału WAWELSKA, Instytutu STOCER, następnie dla Instytutu Hematologii oraz sporadycznie dla innych szpitali. Dziś wykonujemy usługę mycia i dezynfekcji pojemników na odpady medyczne oraz komunalne dla IHT.

W 2013 roku wprowadzono koleją usługę – dekontaminacje pomieszczeń Instytutu. Zakupiono urządzenia NOCOSPRAY oraz NOCOMAX i przeszkolono  załogę. Jedna osoba uzyskała dodatkowo uprawnienia instruktorskie.

Przez cały okres istnienia Stacji Łóżek przechodziła ona różne zmiany od kadrowych – w rozkwicie było zatrudnionych 15 osób do 10 pracowników w dniu dzisiejszym.

Aż dotąd Stacja nie przechodziła żadnych remontów. Wyjątkiem były naprawy komór. W 2019 Dyrekcja na wniosek Pani Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Mileny Witczak podjęła decyzję o wymianie zużytego sprzętu (komór ) oraz przeprowadzeniu remontu kapitalnego całej Stacji.

Zakupiono nowe Komory typu Vacudes 1500 oraz Vacudes 3000. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia dostosowując je do aktualnych potrzeb. Powiększono pokój socjalny. Wyremontowano szatnię pracowników.

W chwili obecnej nowe komory są na ostatnim etapie testowania i po uzyskaniu pozytywnych wyników Stacja Łóżek rozpocznie z dniem 3 lutego br. normalna pracę.

Inwestycję nadzorował Pan Remigiusz Czadzek koordynator Działu Technicznego Instytutu. Prace wykonywały firmy:  Mat-Bud Sebastian Matuszak; MMM Group,  Greenpol. Dziękujemy ich pracownikom i kierownictwu za życzliwość, profesjonalizm i terminowe wykonanie wszystkich prac.