Zarząd ESMO (European Society for Medical Oncology) wybrał profesor naszego Instytutu – dr hab. n. med. Iwonę Ługowską na przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Publikacji Edukacyjnych ESMO (ESMO Educational Publications Working Group). Profesor Iwona Ługowska będzie pełnić mandat przez najbliższe dwa lata (od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku) z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata.

Jako przewodnicząca EPWG będzie jednocześnie zasiadać w Komitecie Wydawniczym i uczestniczyć w jego posiedzeniach.

List od zarządu ESMO, wraz z podziękowaniami za zaangażowanie w prace Towarzystwa oraz życzeniami powodzenia w nowej misji przesłała na ręce naszej profesor Solange Peters, prezydent ESMO.

ESMO – Iwona Ługowska