Projekt inwestycyjny „Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie”.

 

 

Inwestycja Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie rozpoczęła się  podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 25 marca 2022 r. na realizację projektu p.t. „Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie”.

 

Całkowita wartość inwestycji             21 205 585,59 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa 11 662 733,83 zł

 

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej w leczeniu chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnego sprzętu PET-CT przyspieszy proces diagnostyczny i zapewni jego wysoką jakość. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do szybkiego odnalezienia ogniska choroby, dokładniejszego różnicowania zmian, lepszej oceny stopnia zaawansowania procesu nowotworowego, dokładniejszej oceny odpowiedzi na leczenie, wcześniejszego rozpoznania remisji choroby.