W konkursie na granty wewnętrzne (Zarządzenie nr 25/2023) w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym zostało złożonych 11 wniosków na łączną kwotę 6 065 938 zł. Projekty zostały ocenione przez przynajmniej dwóch recenzentów zewnętrznych. Na podstawie przyznanej punktacji Komisja ds. Badań Naukowych podjęła decyzję o finasowaniu 8 projektów na łączna kwotę 4 359 938 zł.

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                             Komisji ds. Badań Naukowych NIO-PIB

                                                                                                             Dr hab. Michał Mikula

 

Lista nagrodzonych projektów w PDF Lista_nagrodzonych_grant_2023