Studenckie Onko-Forum

W dniu 14 listopada 2023 r. została podpisana umowa określająca warunki finansowania, realizacji oraz rozliczania projektu pt.: Studenckie Onko-Forum, przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka II”. Finasowanie pro...

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

„Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. W dniu 14 lipca 2023 r. została podpisana umowa na rea...

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej w Onkologii: Innowacyjne Rozwiązania Analizy Danych i Technologii dla Inteligentnego Ekosystemu Badań nad Nowotworami

Realizacja w ramach Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach powstania Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej, Nazwa Projektu: Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej w Onkologii: Innowacyjne Rozwiązania Analizy Danych i Technologii dla Inteligentnego Ekosystemu Badań nad Now...

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów.       „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania ...

Jednoramienne badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu w połączeniu z agonistą LAG-3 eftilagimodem i radioterapią w leczeniu przedoperacyjnym chorych na mięsaki tkanek miękkich (EFTISARC-NEO)

  Cel projektu: Mięsaki tkanek miękkich (MTM) stanowią około 1% wszystkich nowotworów złośliwych u osób dorosłych (4–5 zachorowania na 100 000; około 1000 przypadków rocznie w Polsce). Podstawową leczenia MTM jest leczenie chirurgiczne. Trwałe wyleczenie można osiągnąć tylko po...

Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Projekt inwestycyjny „Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie”.     Inwestycja Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego I...

„FAKTY I MITY O RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO I RAKU PĘCHERZA MOCZOWEGO” czyli … PRZYCHODZI PACJENT DO UROLOGA

W imieniu Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” chcielibyśmy zaprosić Państwa na rodzinne spotkanie edukacyjne połączone z debatą: „FAKTY I MITY O RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO I RAKU PĘCHERZA MOCZOWEGO” cz...