5 listopada 2022 roku, podczas dni otwartych dla studentów i lekarzy stażystów,   zostały zaprezentowane wszystkie Studenckie Koła Naukowe działające przy NIO. Pracownicy Instytutu opowiedzieli, jakie możliwości rozwoju (zarówno klinicznego, jak i naukowego) oferuje praca w dziedzinie onkologii i współpraca z NIO. Studenci mieli okazję posłuchać m.in. o szkole doktorskiej i laboratoriach badawczych działających w NIO, o współpracach międzynarodowych, wyjazdach naukowych oraz o roli różnych dziedzin medycyny w leczeniu onkologicznym.