27 maja 2023 roku odbyła się II edycja Konferencji Studenckie Onko-Forum. Podczas wydarzenia zostało przeprowadzonych 8 sesji ustnych wraz z konkursem prac studenckich i nagrodami, w tym z Nagrodą Prezesa PTChO, Nagrodą Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology” i stażami naukowymi w NIO-PIB. Ponadto zorganizowane zostały warsztaty umiejętności praktycznych szeroko wykorzystywanych w onkologii (dermatoskopia, biopsja gruboigłowa, warsztaty USG jamy brzusznej, szycie chirurgiczne). Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów eksperckich, w tym gościa zagranicznego – Doktor Teresy Amaral z Tuebingen w Niemczech – specjalistki w dziedzinie nowotworów skóry, przewodniczącej Sekcji Młodych Onkologów ESMO kadencji 2020-2022.

 

Film podsumowujący Konferencję:

https://www.facebook.com/StudenckieOnkoForum/videos/1462710244529341

 

Fotorelacja z wydarzenia:

https://drive.google.com/drive/folders/10F0zu0dA3qwCrbqsoK4F4L_gYNMevXhp?fbclid=IwAR0UJNFk_oJTiFRGt_ZMIQrJDyI2qALcw5j-295Mo429gmZFN_fRf-fZKQg

 

Suplement Biuletynu PTO „Nowotwory”, zawierający abstrakty zakwalifikowanych prac:

https://journals.viamedica.pl/biuletyn_pto/article/view/95749