W dniu 12 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania pn.: „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”– wymiana aparatów PET. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie z budżetu państwa 15 000 000 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej w leczeniu chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnego sprzętu PET-CT przyspieszy proces diagnostyczny i zapewni jego wysoką jakość. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do szybkiego odnalezienia ogniska choroby, dokładniejszego różnicowania zmian, lepszej oceny stopnia zaawansowania procesu nowotworowego, dokładniejszej oceny odpowiedzi na leczenie, wcześniejszego rozpoznania remisji choroby.