15 listopada 2018 r., w Światowy Dzień Rzucania Palenie, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie wraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w trakcie konferencji prasowej z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzeja Króla, Dyrektora Centrum Onkologii prof. dr hab. n.med. Jana Walewskiego oraz Prorektora WUM Prof. dr hab. n med. Andrzeja Deptały odniosły się problemu palenia tytoniu oraz jego wpływu na zdrowie Polaków.

O skutkach zdrowotnych palenia tytoniu mówiła Dr n med. Joanna Didkowska, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów i Krajowego Rejestru Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Blaski i cienie pomocy palącym w Polsce omawiała Mgr Magdalena Cedzyńska, Kierownik Poradni Pomocy Palącym Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Zgodnie z najnowszymi danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce w 2015 r. na raka płuc zachorowało 14 460 mężczyzn oraz 7 503 kobiet. Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn i drugim wśród kobiet. Dane epidemiologiczne wskazują, że kolejny już rok, liczba zgonów spowodowanych rakiem płuca wśród kobiet przewyższyła liczbę zgonów spowodowanych rakiem piersi – pomimo, że to właśnie rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet.
Bezsprzecznie, główną przyczyną raka płuca jest palenie tytoniu. Szacuje się, że nawet około 90% wszystkich przypadków raka płuca związanych jest z paleniem tytoniu, a ryzyko wystąpienia tej choroby jest ponad dwudziestokrotnie wyższe u palaczy niż osób niepalących. Niestety, dym tytoniowy demonstruje swoją rakotwórczość nie tylko wśród palaczy, ale również wśród osób, które narażone są na bierne palenie. Szacuje się, że każdego roku około 2 tysięcy osób w Polsce umiera z powodu biernego palenia – są to osoby, które nigdy nie paliły papierosów.

Obecnie w Polsce obserwowany jest spadek liczby palących mężczyzn i utrzymująca się rokrocznie liczba kobiet palących papierosy. Ten trend ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie zgonów na raka płuca wśród mężczyzn i wzrastającej wśród kobiet.
W Polsce ponad 75% zgonów nowotworowych wśród mężczyzn i 44% wśród kobiet związanych jest z paleniem tytoniu. Należy jednak zaznaczyć, że rak płuca nie jest jedynym nowotworem związanym przyczynowo z paleniem tytoniu. Są to także m.in. rak gardła, trzustki, pęcherza moczowego, szyjki macicy, czy żołądka.
W Polsce od wielu lat podejmowane są próby mające na celu ograniczenie zdrowotnych skutków palenia tytoniu. Oprócz licznych rozwiązań legislacyjnych ograniczających narażenie na dym tytoniowy, podejmowane są również działania interwencyjne. Od 1996 r, przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie funkcjonuje ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym, która była pierwszym tego typu rozwiązaniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Numer do Poradni (801-108-108), znajduje się na każdej paczce papierosów, a dzwoniące tam osoby mogą uzyskać profesjonalną pomoc w wyjściu z choroby (zespół uzależnienia od tytoniu został opisany w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10).

Od ponad 30 lat, w trzeci czwartek listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Wydarzenie ma na celu uświadomienie, jak poważnym problemem – nie tylko zdrowotnym – ale również ekonomicznym i społecznym jest palenie tytoniu, a także zachęcenie do podjęcia próby zaprzestania palenia.