„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”

                  dla torakochirurgii na lata 2023-2024

W dniu 10 października 2023 r. została podpisana umowa na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii na lata 2023-2024. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie z budżetu państwa 2 457 900,00 zł

Celem zadania jest unowocześnienie aparatury, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia pacjentów. W ramach dofinansowania planowany jest zakup: narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych, toru wizyjnego do torakoskopii z oprzyrządowaniem, wideobronchoskopu, wideobronchoskopu ultrasonograficznego, sond radialnych USG (EBUS radialny), cyfrowego zestawu do drenażu, próżniowego zestawu do leczenia zakażonych ran (VAC).