W dniu 29 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie z budżetu państwa 3 111 811 zł

Celem zadania jest unowocześnienie aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia pacjentów. W ramach dofinansowania planowany jest zakup: mammografu cyfrowego, tomografu komputerowego oraz systemu obrazowania fluorescencyjnego z użyciem zieleni indocyjanowej.