Opis projektu:

 

CCI4EU „Comprehensive Cancer Infrastructure in Europe”, realizowanym w ramach konkursu Komisji Europejskiej HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02: Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures.

Projekt będzie obejmował następujące etapy:

🎯 Zdefiniowanie modelu dojrzałości Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii w Europie (CCI), opartego na wskaźnikach jakości,

🎯 Mapowanie dojrzałości istniejącej Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI) w każdym państwie członkowskim i kilku krajach stowarzyszonych w Europie, zgodnie z uzgodnionymi wskaźnikami jakości i grupowanie ich według stopnia dojrzałości,

🎯 Zaprojektowanie dostosowanego do potrzeb realizacji interwencji, programu budowania potencjału (CBP), dając pierwszeństwo krajom UE bez Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI),

🎯 Przeprowadzenie kursów szkoleniowych online otwartych dla wszystkich państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych,

🎯 Wdrażanie ukierunkowanych interwencji na miejscu,

🎯 Zwiększanie skali i podtrzymywanie rozwoju poprzez dynamiczne angażowanie właściwych interesariuszy; rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu

 

 

Cel główny projektu:

Głównym celem CCI4EU jest wspieranie państw członkowskich i krajów stowarzyszonych w ulepszaniu lub rozwijaniu ich istniejącej lub przyszłej Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI). Program ma na celu zmniejszenie nierówności, wspierając jednocześnie cel europejskiego planu walki z rakiem, jakim jest dostęp 90% kwalifikujących się pacjentów onkologicznych do kompleksowych ośrodków onkologicznych do 2030 roku.

 

Okres realizacji projektu: 1.05.2023 – 30.04.2026

 

Lider projektu: OECI – Organisation European Cancer Institute

 

Konsorcjanci: 55 partnerów z 27 państw członkowskich UE i 5 krajów stowarzyszonych

Kierownik projektu w NIO-PIB: dr hab. n. med. Iwona Ługowska – Profesor Instytutu

Biuro projektu w NIO-PIBBiuro Współpracy Międzynarodowej; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa; tel: 22 546 2681;

Strona internetowa projektu:  w przygotowaniu

 

Wartość projektu: 9 984 080,00 Euro

Kwota dofinansowania dla NIO: 126 595,00 Euro