1333

Randomizowane badanie III fazy oceniające terapię enzalutamidem w porównaniu...

ML29741

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2 prowadzone metodą otwartą...

I5B-MC-JGDJ

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z użyciem placebo badanie...

MK-3475-054

Randomizowane, podwójnnie ślepe badanie fazy 3: terapia skojarzona przeciwciałem...

20110265

Ocena skuteczności leczenia produktem talimogene laherparepvec stosowanym...

I5B-MC-JGDJ

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z użyciem placebo badanie...

MO29518

Otwrte, wielokohortowe badanie fazy 2 dotyczące MPDL3280A...

20120325

Wieloośrodkowe badanie fazy 2, prowadzone metodą otwartej próby z jednym...

20110266

Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 2 z randomizacją, prowadzone w celu oceny...

CA184-143

Międzynarodowe, prospektywne badanie obserwacyjne pacjentów...

62092-22092

Badanie STRASS - Randomizowane badanie fazy 3 porównujące skuteczność...

90101

Badanie CREATE - Badanie kliniczne 2 fazy obejmujące kilka typów nowotworów...

CA180-385-006

Badanie kliniczne fazy II dotyczące stosowania dazatynibu u pacjentów...