Badanie kliniczne fazy II dotyczące stosowania dazatynibu u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami posiadającymi mutację receptora DDR2 lub dezaktywującą mutację genu B-RAF