Randomizowane, podwójnnie ślepe badanie fazy 3: terapia skojarzona przeciwciałem monoklonalnym PD-1 pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu do placebo, po całkowitej resekcji nowotworu z grupy melanoma EORTC.