Wieloośrodkowe badanie fazy 2, prowadzone metodą otwartej próby z jednym ramieniem oceniające korelację między wskaźnikiem odpowiedzi obiektywnych a początkową gęstością komórek CD8+ w guzie u pacjentów w stadium IIIB-IvM1c nieoperacyjnego czerniaka leczonych produktem talimogene laherparepvec.