Otwrte, wielokohortowe badanie fazy 2 dotyczące MPDL3280A w leczeniu guzów litych w zaawansowanym stadium