Wieloośrodkowe, randomizowane, prowaadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2/3 porównujące skutecznoeść NBTXR3 podawanego w postaci iniekcji do guza i aktywowanego radioterapią ze skuteczności ą samej radioterapii u pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią mięsaka tkanek miękkich w obrębie kończyn i powłok tułowia.