Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną przyjmującą placebo badanie fazy 3 preparatu PLX3397 podawanego doustnie pacjentom cierpiącym na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej stawów lub guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej.