Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 2 z randomizacją, prowadzone w celu oceny skuteczności leczenia neoadjuwantowego szczepionką Talimogene Laherparepvec w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym u pacjentów z resekcyjmnym czerniakiem złośliwym w stopniu IIIB do IVM1a.