Ocena skuteczności leczenia produktem talimogene laherparepvec stosowanym w skojarzeniu z pembrolizumabem, w porównaniu z pembrolizumabem w monoterapii, na podstawie czasu przeżycia bez progresji choroby oraz całkowitego czasu przeżycia.