Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2 prowadzone metodą otwartą z pojedynczym ramieniem terapeutycznym, oceniające wykrywanie mutacji BRAF V600 w analizie CFDNA izolowanego z osocza krwi u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.