Badanie STRASS – Randomizowane badanie fazy 3 porównujące skuteczność przedoperacyjnej radioterapii połączonej z operacją z samą operacją u chorych na mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej.