Badanie CREATE – Badanie kliniczne 2 fazy obejmujące kilka typów nowotworów, oceniające skuteczność stosowania kryzotynibu (PF-02341066) u pacjentów z zaawansowanymi guzami spowodowanymi zwykłymi mutacjami genów kodujących enzymy ALKi/lub MET