Randomizowane badanie kliniczne porównujące zastosowanie uzupełniającej, standardowej chemioterapii z chemioterapią dostosowana do podtypu histopatologicznego u dorosłych pacjentów chorych na mięsaki tkanek miękkich z grupy ryzyka.