Międzynarodowe, prospektywne badanie obserwacyjne pacjentów cierpiących na nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka złośliwego.