Porównanie 2 letniej terapii uzupełniającej pegylowanym interferonem alfa 2 b i obserwacji u chorych na czerniaki skóry z obecnością owrzodzenia ogniska pierwotnego w stadium T(2-4)bN0M0; badanie kliniczne fazy 3 oparte na randomizacji przeprowadzone przez grupę EORTC ds Czerniaka Złośliwego.