Randomizowane badanie III fazy oceniające terapię enzalutamidem w porównaniu do enzalutamidu w skojarzeniu z Ra223 u chorych z bezobjawowym lub mało objawowym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości w stadium opornosci na leczenie kastracyjne