Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy 3b/4 porównujące terapię niwolumabem 3 mg/kgw w połączeniu z ipilumabem 1 mg/kg z niwolumabem 1 mg/kg w połączeniu z ipilimubaem 3 mg/kg u pacjentów z nieleczonym wcześniej, nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem.