CA209-451

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby...

20050244

Badanie nieinterwencyjne:, retrospektywne pobranie próbek tkanki...

CA209-331-0035

Otwarte, randomizowane badanie fazy 3 oceniające niwolumab lub chemioterapię...

CA209-227

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy 3 porównujące leczenie nivolumabem...

BI 1302.5

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3...

NEPA-15-18

Wieloośrodkowe badanie fazy 3 prowadzone z randomizacją, metodą podwójnie...

XM22-ONC-40041

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu LONQUEX (lipegfilgrastym) w porównaniu...

D419C00004

ARCTIC: Wieloośrodkowe, międzynarodowe, otwarte, randomizowane badanie...

8111

Randomizowane, otwarte badanie fazy III oceniające dołączenie denozumabu...

22055-08053

Badanie III fazy porównujące pooperacyjną konformalną radioterapię...

20070782

Randomizowane Badanie z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo...