Otwarte, randomizowane badanie fazy 3 oceniające niwolumab lub chemioterapię u osób z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuc po pierwszej linii chemioterapii na bazie pochodnych platyny.