Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania preparatu BI 695502 w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc.