Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu LONQUEX (lipegfilgrastym) w porównaniu z pegfilgrastymem (Neulasta, Amgen Inc.) i placebo u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca otrzymujących chemioterapię pierwszego rzutu.