Badanie III fazy porównujące pooperacyjną konformalną radioterapię do samej terapi chirurgicznej bez pooperacyjnej radioterapii, u chorych po całkowitym wycieciu raka niedrobnokoórkowego płuca z zajęciem węzłów chłonnych śródpiersia