Badanie nieinterwencyjne:, retrospektywne pobranie próbek tkanki, będące kontunuacją badania Amgen 20050244 (badanie denozumabu w porównaniu z kwasem zoledronowym w leczeniu przerzutów do kości u pacjentów z zaawansowanym rakiem lub szpiczakiem mnogim).