Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko. Rok 2021

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko_2021. Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ...

Toruń Konferencja

W dniach 03-05 marca 2022 w Toruniu odbyło się Sympozjum Sekcji Ortopedii Onkologicznej przy Polskim Towarzystwie Ortopedycznym i Traumatologicznym.W oparciu o podobne sympozja zagraniczne w trakcie obrad odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek instrumentariuszek, zainteresowanych ...

Porozumienie z Otwockiem

Miło nam poinformować że w dniu 11.01.2022 podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowym Instytutem Badawczym reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego , a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Kliniczn...