W dniach 03-05 marca 2022 w Toruniu odbyło się Sympozjum Sekcji Ortopedii Onkologicznej przy Polskim Towarzystwie Ortopedycznym i Traumatologicznym.W oparciu o podobne sympozja zagraniczne w trakcie obrad odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek instrumentariuszek, zainteresowanych problematyką nowotworów kości oraz rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych przy pomocy endoprotez modularnych. Miło nam poinformować ze w Sympozjum czynnie uczestniczyły dwie pielęgniarki z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, pani Edyta Wiech oraz pani Wioleta Górka współpracujące z Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w rekonstrukcjach nowotworowych, pani Edyta Wiech zaproszona została do uczestnictwa w warsztatach w charakterze instruktora. W sympozjum uczestniczyło 35 pielęgniarek instrumentariuszek z ośrodków ortopedycznych z całej Polski.

W trakcie sympozjum założone zostało Polskie Towarzystwo Ortopedii Onkologicznej. Do współpracy zapraszamy wszystkich chirurgów onkologów, onkologów klinicznych, patologów oraz radiologów zainteresowanych problematyką nowotworów układu mięśniowo-szkieletowego.