Z przyjemnością informujemy Państwa, iż od 16 maja br., funkcję zastępcy Dyrektora ds. Naukowych pełni pan dr hab. n. med. Michał Mikula – wieloletni pracownik i profesor Instytutu.

Dr Mikula ukończył Wydział Biologii na Uniwersytecie Warszawskim w 2002 roku. Od 2004 roku związany z NIO-PIB, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od młodszego asystenta do profesora Instytutu będąc pracownikiem Zakładu Genetyki. Jego praca doktorska uzyskała w 2007 roku nagrodę Prezesa Rady Ministrów, w tym samym roku otrzymał również stypendium START – Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2007-2009 przebywał na stażu podoktorskim na University of Washington. Jest współautorem ok. 100 publikacji naukowych, pilotował również granty przyznane przez NCN i MEiN. Obecnie kieruje Pracownią Badań Wielkoskalowcyh Zakładu Genetyki, a także pełni funkcję kierownika specjalizacji „medycyna” w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw4PhD.

Gratulujemy i życzymy Panu profesorowi samych sukcesów!