Oferta bezpłatnych badań laboratoryjnych przygotowanych
dla pracowników NIO-PIB
z okazji
90-lecia Instytutu

 

Data: 26-27.05.2022

 

Miejsca pobrań krwi:

– punkty pobrań NIO-PIB

– oddziały kliniczne NIO-PIB

– punkt pobrań Poradni Medycyny Pracy w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów

 

Rekomendowane godziny pobrań krwi do badań: 7-10

Odbiór wyników na terenie Laboratorium- Samodzielna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Roentgena i Wawelska)  lub u lekarza Poradni Medycyny Pracy. 

 

Pakiet badań laboratoryjnych dla kobiet:

 

 • Morfologia
 • TSH,
 • FT4,
 • Lipidogram
 • Glukoza

 

Pakiet badań laboratoryjnych dla mężczyzn

 

 • Morfologia,
 • PSA,
 • Lipidogram
 • Glukoza

 

 

Osoby do kontaktu:

Ewelina Misiowiec, tel. 22 546 21 48,

Beata Janas, tel.22 546 32 76,

Bogumiła Sarna 536 582 801

Dominika Lasota 22 570 92 51

 

 

 

Oferta aktywności przygotowanych  dla pracowników NIO-PIB
z okazji
90-lecia Instytutu – 28.05.2022

 

Miejsce: budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów

Data:28.05.2022

Godziny : 9-14

 

 • badania mammograficzne Pań spełniających wymagania Programu profilaktyki raka piersi (50-69 lat)
 • dla Pań spoza grupy wiekowej objętej profilaktyczną mammografią możliwość skorzystania z konsultacji onkologicznej oraz wykonania mammografii diagnostycznej na skierowanie,
 • możliwość wykonania badania cytologicznego na podłożu płynnym (LBC) w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy skierowanego do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, w ramach którego badanie profilaktyczne wykonywane jest w 3- letnich odstępach czasu (lub 12 miesięcy w przypadku występowania czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy);
 • dla Pań w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy (lub 12 miesięcy w przypadku występowania czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy) nie miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy możliwość wzięcia udziału w Pilotażu badań HPV DNA. Pilotaż zakłada losowanie uczestniczek do jednego z dwóch ramion: grupy, w której zostanie wykonana cytologia na podłożu płynnym (LBC) lub grupy, w której zostanie wykonany test HPV HR,
 • dla osób w wieku 50-69 lat możliwość skorzystania z badania profilaktycznego raka jelita grubego – nowoczesny test immunochemiczny na obecność krwi utajonej w kale (FIT),
 • badania znamion dermatoskopem;
 • porady dla osób chcących rzucić palenie,
 • pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
 • porady dietetyka,
 • promocja badań profilaktycznych oraz zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,
 • nauka techniki samobadania piersi.

 

Osoba odpowiedzialna : dr n. med. Beata Janas

 • konsultacje lekarza medycyny pracy
 • punkt pielęgniarski
 • badanie EKG (badania będą wykonywane w budynku głównym, przy Izbie Przyjęć).

 

Osoby do kontaktu:

Dagmara Mokwa, tel. 22 546 31 12, 730 266 159

Jolanta Meller tel. 22 546 22 72, 698 298 637